Навигација

13Е082ВИС - Вероватноћа и статистика

Спецификација предмета
НазивВероватноћа и статистика
Акроним13Е082ВИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен предмет: Математика 1, Математика 2
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним методама теорије вероватноће у дискретним и непрекидним моделима: комбинаторним проблемима, условном вероватноћом, случајним променљивим и њиховим нумеричким карактеристикама, законима великих бројева и централном граничном теоремом, као и са основним идејама у области математичке статистике
Исходи учења (стечена знања)Разумевање примене метода вероватноће и статистике у решавању реалних проблема; Оспособљавање студената за решавање једноставнијих реалних проблема применом метода теорије вероватноће и статистике, препознавање одговарајућег математичког модела.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3asB2SG49pRcuDXpEWy5v_LrDEz4Dl-CjCfZ3pyKGinC41%40thread.tacv2/conversations?groupId=d163c01b-ab4d-4b9f-80f9-c46bc6c9ed18&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОсновни појмови и примена комбинаторике. Условна вероватноћа и независност догађаја. Случајне променљиве и њихове расподеле. Нумеричке карактеристике случајних променљивих. Закони великих бројева и централна гранична теорема. Монте Карло методи.
Садржај практичне наставеРешавање задатака из области Вероватноће и статистике применом метода симулације и графичко приказивање резултата.
Литература
  1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, четврто измењено и допуњено издање, Академска мисао 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, лабораторијских вежби, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака који се бране у облику теста, и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава6Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми24
Семинари0