Навигација

13Е082САО - Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације

Спецификација предмета
НазивСложеност алгоритама и одабране методе оптимизације
Акроним13Е082САО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима сложености алгоритама и изабраним методама оптимизације ће бити од користи у разматрању неких тема у студијама електротехнике и рачунарства, као и у решавању неких практичних проблема реалног света.
Исходи учења (стечена знања)Студенти добијају теоретску основу и такође практичне смернице у разматрању ефективности рачунања. На основу методе најмањих квадрата и елементарне теорије графова студенти могу да идентификују и реше неке основне проблеме оптимизације.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://optimizacija.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEzyieCISPb1gGuv2mTMbbKlZdTWDnBsFjEqWWNos71A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=70666838-5e5f-4cf0-908f-cdbb18e3095a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеТјурингова машина, рекурзивне функције, сложеност израчунавања у математици. Кратак преглед теорије псеудоинверзних матрица са применама. Одабране методе оптимизације. Дискретна метода најмањих квадрата и примене. Линеарно програмирањe. Комбинаторна пребројавања и оптимизације у теорији графова.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
  1. Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2004.
  2. Д. Тошић, М. Јовановић, Б. Малешевић: Испитни задаци из математике IV, Академска мисао, Београд 2002.
  3. Б. Малешевић, И. Јововић: Скрипта из сложености алгоритама, Београд 2017.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, GeoGebra, …), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Рад са мањим групама студената у виду лабораторијских вежби у оквиру којих се студенти охрабрују да индивидуално или у тиму дају програмску реализацију пређеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања20Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти40
Колоквијуми0
Семинари0