Навигација

13Е082М3 - Математика 3

Спецификација предмета
НазивМатематика 3
Акроним13Е082М3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са појмовима из математичке анализе у n-димензионалном реалном простору.Посебно ће се студенти упознати са вишеструким интегралима, теоријом поља, комплексном анализом, Лапласовом трансформацијом и Фуријеовим редовима, са циљем да се оспособе да решавају проблеме примењене математике у разним областима електротехнике.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је компетентан да примењује технику вишеструких интеграла, комплексне анализе, теорије поља, Лапласове трансформације и Фуријеових редова у разним областима електротехнике.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://matematika3.etf.rs/
  Садржај теоријске наставеФункције више променљивих: екстремне вредности,Тејлорова формула, криволинијски, вишеструки и површински интеграли, Грин-Риманова теорема, Стоксова теорема, теорема Остроградског. Tеорија поља. Kомплексна анализа: Лоранов ред, теорија остатака, контурна интеграција, израчунавање реалних интеграла применом комплексне анализе. Лапласова трансформација. Фуријеови редови.
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме у електротехници.
  Литература
  1. Синиша Јешић: Математика 3. Комплексне функције, Фуријеови редови и интеграли, Лапласова трансформација, Београд 2011
  2. Синиша Јешић: Скрипта из Математике 3, Функције више променљивих, Теорија интеграла, Београд 2007
  3. Б.П.Демидович: Збирка задатака из математичке анализе(на руском). Мир 1980.
  4. Добрило Тошић: Збирка решених испитних задатака из Математике 3. Академска мисао,Београд 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, дискусије, помоћ при изради домаћих задатака помоћу математичких софтвера.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0