Навигација

13Е082ЕДМТ - Елементи дискретне математике у телекомуникацијама

Спецификација предмета
НазивЕлементи дискретне математике у телекомуникацијама
Акроним13Е082ЕДМТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаМатематика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1ММ2)
Циљеви изучавања предметаОсновни концепти комбинаторне оптимизације биће од користи у разматрању неких тема у студијама телекомуникација. Коначна поља припремиће студенте за теорију кодова.
Исходи учења (стечена знања)Студенти добијају математичку основу и такође практичне смернице у разматрању проблема комбинаторне оптимизације, као и одговарјућу математичку основу за теорију кодова.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://optimizacija.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEzyieCISPb1gGuv2mTMbbKlZdTWDnBsFjEqWWNos71A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=70666838-5e5f-4cf0-908f-cdbb18e3095a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеТјурингова машина, рекурзивне функције, дефиниција сложености алгоритама. Класе проблема P и NP. Проблем трговачког путника, хеуристички приступи. Оптимизација на мрежама: Најкраћа повезујућа мрежа. Коначна поља: Егзистенција и конструкција. Мултипликативна група. Примитивни полином, начин одређивања минималних полинома. Примене у теорији кодова.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у Телекомуникацијама.
Литература
  1. Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2004.
  2. Д. Тошић, М. Јовановић, Б. Малешевић: Испитни задаци из математике IV, Академска мисао, Београд 2002.
  3. Б. Малешевић, И. Јововић: Скрипта из сложености алгоритама, Београд 2017.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, GeoGebra,…), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Рад са мањим групама студената у виду лабораторијских вежби у оквиру којих се студенти охрабрују да индивидуално или у тиму дају програмску реализацију пређеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања20Писмени испит40
Практична наставаУсмени испит
Пројекти40
Колоквијуми
Семинари