Навигација

13Е081ПМ1 - Практикум из математике 1

Спецификација предмета
НазивПрактикум из математике 1
Акроним13Е081ПМ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената, делимично и кроз рекапитулацију средњошколског градива, са најважнијим темељним математичким појмовима и чињеницама, који чине неопходну основу у даљем учењу математике. Оспособљавање студената за успешно праћење курсева математике 1 и 2 и коришћење математичког апарата у осталим курсевима прве године.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно из диференцијалног и интегралног рачуна. Студент ће бити способан да анализира основне особине функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема .
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://matematika2.etf.bg.ac.rs/pm1.html
  Садржај теоријске наставеЕлементарне функције. Диференцијални рачун ( изводи елементарних функција, правила диференцирања) . Интегрални рачун (примитивна функција, таблица неодређених интеграла, основни методи интеграције). Основи математичке логике (исказна алгебра, предикатски рачун) Скупови бројева. Комплексни бројеви. Граничне вредности функција. Испитивање функција. Диференцијалне једначине.
  Садржај практичне наставеОдговарајући задаци из наведених области теоријске наставе. Вежбе у рачунарској лабораторији: примена неких математичких софтверских пакета.
  Литература
  1. Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика I - Алгебра VIII издање, Академска мисао, Београд, 2004.
  2. Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре I, II; Академска мисао, Београд, 2004.
  3. Милан Меркле: Математичка анализа - теорија и хиљаду задатака - за студенте технике, Академска мисао, Београд 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе на табли, дискусије.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари30