Навигација

13Е081ОПМ - Одабрана поглавља из математике 2

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из математике 2
Акроним13Е081ОПМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаМатематика 1
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са неким математичким појмовима и чињеницама који представљају даљу надоградњу садржаја курсева математике 1 и 2. Оспособљавање студената за успешно коришћење математичког апарата у осталим стручним предметима.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно из диференцијалног и интегралног рачуна. Студент ће бити способан да анализира основне особине функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема .
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКвантификаторски рачун првог реда. Метрички простори и конвергенција. Разни типови и примене диференцијалних једначина. Диференцне једначине и примене. Примена диференцијалног рачуна и аналитичких особина полинома на нумеричко решавање једначина. Рачунарски алати у интегралном рачуну и другим областима математике. Графови и матрице: примене на решавање система линеарних једначина.
  Садржај практичне наставеОдговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
  Литература
  1. Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика I - Алгебра VIII издање, Академска мисао, Београд, 2004.
  2. Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре I, II; Академска мисао, Београд, 2004.
  3. Милан Меркле: Математичка анализа - теорија и хиљаду задатака - за студенте технике, Академска мисао, Београд 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе на табли, дискусије.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања25Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари25