Навигација

13Е074ММ - Микроталасна мерења

Спецификација предмета
НазивМикроталасна мерења
Акроним13Е074ММ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије - смер Микроталасна техника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним мерним величинама у микроталасној техници, начинима на које се мерења изводе, конструкцијским детаљима мерних инструмената. Практична обука на расположивим инструментима. Стечена теоријска и практична сазнања треба да омогуће микроталасном инжењеру лако сналажење при избору мерне методе и мерног инструмента за испитивање савремених микроталасних склопова и система.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за правилан избор и ефикасну употребу мерних инструмената за испитивање микроталасних склопова и микроталасних сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеКаблови, конектори и адаптери. Генератори сигнала. Мерење параметара расејања анализатором мрежа. Калибрација. Мерење спектра сигнала анализатором спектра. Мерење импедансе коришћењем мерног вода и мерног таласовода. Мерење фактора шума микроталасних склопова. Мерење снаге сигнала. Мерење учестаности сигнала. Мерење рефлексије и трансмисије у временском домену. Мерење дијаграма зрачења антене.
Садржај практичне наставеИзводи се у оквиру аудиторних и лабораторијских вежби. Предвиђена су следећа мерења: мерење импедансе коришћењем мерног вода и таласовода, мерење снаге сигнала ватметром, мерење линеарних карактеристика филтара и појачавача анализатором мрежа, мерење нелинеарних карактеристика појачавача анализатором мрежа и анализатором спектра, мерење дијаграма зрачења антене у антенској соби.
Литература
  1. Ђорђевић А. Р., Тошић Д. В., Микроталасна техника, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Bryant, G. H., Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical Measurement Series 5, 1993.
  3. Laverghetta, T. S., Microwave Measurements and Techniques, Artech House, 1976.
  4. Milanović, R. D., Hiperfrekvencije – Mikrotalasi (eksperimentalno-računske vežbe), Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1975.
  5. Application Notes (Agilent, Rohde&Schwarz, Anritsu, Tektronix)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава50Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми20
Семинари0