Навигација

13Е073ПТЕК - Примена теорије електричних кола у електротехници

Спецификација предмета
НазивПримена теорије електричних кола у електротехници
Акроним13Е073ПТЕК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаПредстављање поступка формирања једначина за рачунарско решавање електричних кола нумерички и симболички у временском и фреквенцијском домену. Приказ синтезе LC мрежа са једним приступом Фостеровим и Кауеровим поступком. Емулација различитих врста нумеричких симулација кола, на пример, SPICE симулације, у Matlab/Scilab/Octave/Python. Рачунарска синтеза филтара у FilterSolutions/QucsStudio.
    Исходи учења (стечена знања)Разумевање математичких поступака који се користе у софтверским пакетима за нумеричку и симболичку симулацију електричних кола. Пројектовање електричних филтара за дату спецификацију и основне анализе осетљивости филтара. Коришћење CAD алата за верификацију пројектованог кола, узимање у обзир несавршености реалних компоненти, и оптимизацију перформанси електричног кола.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеСажет преглед најважнијих концепата и алгоритама савремене теорије електричних кола. Нумерички алгоритми за симулацију кола. Прелазни процеси у трофазним колима. Пројектовање електричних филтара. Симулација кола са расподељеним елементима. Анализа балансирањем хармоника. Рачунарска симулација кола помоћу Matlab/Simulink или Scilab/Xcos. Симболичко решавање кола помоћу Mathematica/Maxima и SymPy.
    Садржај практичне наставеРешавање практичних електричних кола помоћу софтверских алата.
    Литература
    1. Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003.
    2. Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002.
    3. Б. Рељин, Анализа трофазних електричних кола, Академска мисао, 2004.
    4. М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    221
    Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит50
    Практична наставаУсмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми50
    Семинари