Навигација

13Е073АЕФ - Аналогни електрични филтри

Спецификација предмета
НазивАналогни електрични филтри
Акроним13Е073АЕФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаПредставити основне концепте пројектовања аналогних електричних филтара, као и одговарајућу теорију. Обезбедити теоријски основ за све поједине кораке у пројектовању филтара. Увести практичне технике за имплементацију филтра, фабрикацију и лабораторијска мерења на филтру.
Исходи учења (стечена знања)Разумевање математичких техника које се користе у пројектовању аналогних електричних филтара. Пројектовање филтара који задовољавају задате спецификације и основна анализа осетљивости филтра. Оспособљавање за коришћење софтверских алата за пројектовање, оптимизацију и верификацију перформанси филтра, узимајући у обзир практична ограничења и несавршености имплементационих технологија.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://mtt.etf.bg.ac.rs/analogni.elektricni.filtri.htm
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF2fGRRM5YSGuGEed3nl5o_uKsxAD-ePGCyO4lZQfcqU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85a5c374-1f65-4534-b37a-0156f10fe19b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПреглед концепата и алгоритама савремене теорије електричних кола значајан за пројектовање аналогних електричних филтара (АЕФ). Основи синтезе електричних кола. Софтвер за симболичко и нумеричко пројектовање филтара. Кораци у пројектовању АЕФ. Моделовање и симулација. Имплементационе технологије и фабрикација. Мерења на лабораторијском прототипу и документација.
Садржај практичне наставеКомплетан пројектни процес аналогног електричног филтра: симулација, имплементација (фабрикација), лабораторијска мерења, документација и презентација.
Литература
  1. В. В. Петровић, Д. В. Тошић, А. Р. Ђорђевић, Микроталасна пасивна кола, Универзитет у Београду – Електротехнички факултет, Београд, 2010. (Глава 8. Микроталасни филтри)
  2. M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, 2001.
  3. L. Wanhammar, Analog Filters Using MATLAB, Springer, 2009.
  4. H. G. Dimopoulos, Analog Electronic Filters: Theory, Design and Synthesis, Springer, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит40
Практична наставаУсмени испит10
Пројекти50
Колоквијуми
Семинари