Навигација

13Е071ПЕ1 - Практикум из основа електротехнике 1

Спецификација предмета
НазивПрактикум из основа електротехнике 1
Акроним13Е071ПЕ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаДопуна курсу Основи електротехнике 1 (ОЕ1). Идентификација сложенијих концепата и олакшавање савлађивања градива. Разрађивање математичког апарата и увођење додатних примера. Проширење градива курса ОЕ1. Основи нумеричког решавања поља и увођење додатних елемената теорије кола (мреже са два пара крајева и контролисани генератори).
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање техникама решавања задатака који поједностављено представљају конкретне проблеме инжењерске праксе.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://oet.etf.rs/
  Садржај теоријске наставеКоординатни системи. Векторска алгебра. Основни интеграли. Решавање проблема електростатике. Рачунарска симулација електростатичких проблема. Решавање проблема струјних поља и кола сталних струја. Топологија електричних кола. Практични примери. Мреже са два пара крајева. Контролисани генератори. Нелинеарни елементи. Кола са кондензаторима.
  Садржај практичне наставеСимулације (помоћу рачунара) електростатичких поља и кола сталних струја.
  Литература
  1. А. Ђорђевић, Основи електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, 2012.
  2. А. Ђорђевић, Основи електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, 2012.
  3. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 1. део (Електростатика), Академска мисао, Београд, 2012.
  4. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике 2. део (Сталне струје), Академска мисао, Београд, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и симулације на рачунару
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања60Писмени испит30
  Практична настава10Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0