Навигација

13Е064ПКН - Полупроводничке квантне наноструктуре

Спецификација предмета
НазивПолупроводничке квантне наноструктуре
Акроним13Е064ПКН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са електронском структуром, оптичким и транспортним особинама најсавременијих дво-, једно-, и нулто-димензионалних наноструктура. Разумевање физичких појава у наноструктурним направама, анализа могућности квантно-механичког инжењеринга и примена наноструктура.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да решавају конкретне проблеме у области физике нанострукура.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4pkn/
  Садржај теоријске наставеУвод у наноструктуре. Методе одређивања зонске структуре (теорија ефективних маса, анвелопне таласне функције). Квантовање електронских и шупљинских стања у наноструктурама. Полупроводничке квантне јаме. Суперрешетке. Наножице. Квантне тачке. Оптичке особине; нелинеарни ефекти. Ексцитони. Фонони. Наноструктуре у магнетском пољу. Вишезонски k.p модели. Напрегнуте наноструктуре.
  Садржај практичне наставеизрада пројеката и рачунарске симулације
  Литература
  1. "Полупровoдничке квантне микроструктуре", З. Иконић, В. Милановић, Универзитет у Београду, 1997.
  2. "Полупроводничке наноструктуре - предавања", М. Тадић, 2009, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4pkn/materijali/pkn_II_2009.pdf
  3. "The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction", J. H. Davies, Cambridge University Press, 1997.
  4. "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", P. Harrison, Wiley, 2010.
  5. Одабрани радови из часописа (Physical Review, Applied Physics Letters, IEEE Journal of Quantum Electronics, итд.)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, пројекти, рачунарске симулације, семинари
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0