Навигација

13Е064ОПТ2 - Оптичке телекомуникације 2

Спецификација предмета
НазивОптичке телекомуникације 2
Акроним13Е064ОПТ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са компонентама, системима и техникама преноса сигнала у кохерентним оптичким комуникационим системима са великом брзином преноса. Разматрање деградације сигнала услед нелинеарних феномена као и експлоатације ових феномена за уобличавање, синхронизацију и регенерацију оптичких сигнала и конверзију таласне дужине у све-оптичким мрежама.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање принципа рада компонента и подсистема потребних за реализацију кохерентних оптичких система велике брзине преноса на бази напредних модулационих формата.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot2/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-Nw5UY5SznxYnyoyB7abXad5vIT-USDWeWtn72k6yoE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f50f5e1a-bb40-46b2-9199-40fbde23cd7e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеМетоде анализе и прорачун модова у полупроводничким таласоводима. Теорија дирекционих спрежњака. Мах-Зендеров и електроапсорпциони модулатор. Основни нелинеарни ефекти. Фабри-Перо ласери - оптичко појачање и спектар спонтане емисије. Полупроводнички оптички појачавачи. Регенерација сигнала. Конвертори таласних дужина. Кохерентни комуникациони системи. Напредни модулациони формати.
  Садржај практичне наставеВежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
  Литература
  1. Дејан Гвоздић:"Оптичке телекомуникације 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot2/?p=materijali
  2. S.L. Chuang, "Physics of optoelectronic devices," John-Wiley & Sons, Inc., 1995
  3. Godvin Agrawal, "Applications of Nonlinear Fiber Optics," Accademic Press, 2001.
  4. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
  5. H. Ghafouri–Shiraz, "Distributed Feedback Laser Diodes and Optical Tunable Filters," John-Wiley & Sons, Inc., 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари0