Навигација

13Е064ОМ - Оптичке мреже

Спецификација предмета
НазивОптичке мреже
Акроним13Е064ОМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предмета1) Разумевање функционисања напредних оптоелектронских направа које се користе у оптичким мрежама. 2) Разјашњење нелинеарних оптичких појава које утичу на правилно функционисање оптичких мрежа. 3) Упознавање студената са модерном оптичком комутацијом сигнала. 4) Објашњење начина за искоришћење потенцијала оптичких мрежа.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент: 1) стекне сазнање о основним компонентама и елементима у оптичким мрежама, 2) уочи разлике и предности оптичког комутирања сигнала, 3) упозна се са свим типовима backbone, metro и приступних оптичких мрежа као и основама њихове конструкције, и 4) упозна се са основним мерним методама и инструментацијом у оптичким мрежама.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4om/
  Садржај теоријске наставеТренд развоја оптичких мрежа (ОМ). Компоненте и елементи у ОМ: делитељи и сабирачи, циркулатори, оптички појачавачи - SOA, EDFA, Rаманови појачавачи, Add-Drop мултиплексери, OXC, специјалне WDM компоненте. Класификација и дизајн ОМ. TDM. SONET/SDH. WDM. OTDM. Солитонске комуникације. GMPLS, OBS и OPS. OM далеког домета. WAN. МАN. PON. FTTx. WON. LAN. Мерења у ОМ.
  Садржај практичне наставеПосета предузећима која се баве производњом оптичких комуникационих система.
  Литература
  1. Оптичке мреже, скрипта, П. Матавуљ, Електротехнички факултет у Београду, 2011.
  2. Збирка задатака из оптичких телекомуникација, М. Бјелица, П. Матавуљ, Д. Гвоздић, Академска мисао, 2005. ISBN 86-7466-206-4.
  3. Optical Networks, A Practical Perspective, 3rd Ed., R. Ramaswami, K. Sivarajan, G. Sasaki, Elsevier Inc., 2010. ISBN 978-0-12-374092-2.
  4. The Handbook of Optical Communication Networks, M. Ilyas, H. Mouftah, CRC Press, 2003. ISBN 0-8493-1333-3.
  5. Emerging Optical Network Technologies: Architectures, Protocols and Performance, K. Sivalingam, S. Subramaniam, Springer Science + Business Media Inc., 2005. ISBN 0-387-22582-X.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и домаћи задаци.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0