Навигација

13Е064ДЗЗ - Дозиметрија и заштита од зрачења

Спецификација предмета
НазивДозиметрија и заштита од зрачења
Акроним13Е064ДЗЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са интеракцијом различитих врста зрачења са материјом, физичким величинама у дозиметрији, радом и особинама детектора и дозиметара јонизујућег зрачења, могућим биолошким ефектима зрачења, методама и техникама заштите од зрачења.
Исходи учења (стечена знања)Детаљна упознатост са физичким основама и практичним аспектима функционисања детектора и дозиметара јонизујућег зрачења. Оспособљеност да се изаберу детектори и дозиметри прикладни за надзор и мерења у различитим пољима зрачења, предузму одговарајуће мере безбедности и заштите од зрачења, и идентификују материјали погодни за израду заштитних заклона и баријера.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBrEVZdaioZeXXSlm27hTlAJb2xxumjHRnE1htM4cgYo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a1999de-ae14-49f3-8751-d593cd837395&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПриродни и вештачки извори зрачења, Радиометријске величине, Пролаз зрачења кроз материјал, Коефицијенти интеракције, Радијациона равнотежа, Експозиција, Керма, Апсорбована доза, Микродозиметрија, Детектори зрачења, Дозиметри, Теорија шупљине, Биолошки ефекти зрачења, Физичке величине у заштити од зрачења, Циљеви и принципи заштите од зрачења, Надзор средине, Лични надзор, Заштитни заклони.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе (решавње задатака) и лабораторијске вежбе које илуструју теме обухваћене теоријском наставом.
Литература
  1. F. H. Attix - Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry (Wiley-VCH, 1986)
  2. G. F. Knoll - Radiation Detection and Measurement (4th edition, Wiley, 2010)
  3. J. J. Bevelacqua - Contemporary Health Physics (2nd edition, Wiley-VCH, 2009)
  4. J. Shapiro - Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulators and Physicians (4th edition, Harvard University Press, 2002)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби на табли + 15 часова лабораторијских вежби у Институту за нуклеарне науке "Винча". Домаћи задаци (израчунавање ефикасности детектора, прорачун апсорбоване дозе).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0