Навигација

13Е064АМПН - Анализа и моделовање полупроводничких направа

Спецификација предмета
НазивАнализа и моделовање полупроводничких направа
Акроним13Е064АМПН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУчи студенте како се реалне полупроводничке направе представљају математичко-физичким моделима. Кроз анализу и симулацију модела спознају како релевантни параметри утичу на функционисање направе и како се долази до оптималних конструкција полупроводничких направа.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је способан да разуме утицаја многобројних параметара на функционисање конкретне реалне полупроводничке направе и колаи да одабере одговарајући модел. Студент самостално синтетише електронска кола применом SPICE симулатора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕлементи моделовања. Модели физичких параметара. Модели биполарних, униполарних и хетероструктурних униполарних и биполарних транзистора. Модели полупроводничких оптоелектронских направа. Poređenja simulacija putem ElectricCAD, SPICE, ALS, IRSIM. Архитектура, модели и ограничења SPICE симулатора. Макро модели у SPICE симулатору. Tipovi SPICE analiza u funkciji razrade elektronskih kola.
  Садржај практичне наставеПримери имплементације методе коначних разлика и методе коначних елемената у решавању једначина модел. Паралелизација. Монте Карло анализа. Примена LTSpice симулатора у анализи и синтези електронских кола. Моделирање шума.
  Литература
  1. Р.Рамовић, "Анализа и моделовање полупроводничких направа", скрипта, Београд, 1993.
  2. S. Selberherra, "Analysis and simulation of semiconductor Devices", Springer.Verlag, Wien, 1985.
  3. Р.Рамовић, Р. Шашић, "Анализа и моделовање униполарних транзистора малих димензија", Динех, Београд, 1999.
  4. D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.
  5. G. Massabrio and P. Antognetti, Semiconductor Device Modeling With SPICE, McGraw-Hill, Jan 1, 1993
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања - теоријска настава. Аудиторне вежбе са практичним примерима. Дискусије, демонстрације, презентације. Израда пројекта.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава30Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари30