Навигација

13Е063ОТК - Оптоелектронске телекомуникационе компоненте

Спецификација предмета
НазивОптоелектронске телекомуникационе компоненте
Акроним13Е063ОТК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са компонентама, системима и техникама преноса сигнала у модерним оптичким комуникацијама. Стицање знања из проблематике простирања електромагнетских таласа кроз оптичка влакана, теорије дисперзије и слабљења сигнала у влакнима, теорије оптичких извора, појачавача, и пријемника. Овладавање инжењерском вештином пројектовања оптичких линкова.
Исходи учења (стечена знања)Студенти би требало да разумеју принцип рада физичког слоја и одговарајућих компонената савремених широкопојасних оптичких телекомуникационих мрежа и буду способни да пројектују оптички линк са интензитетском модулацијом и директном детекцијом. Стечено знање омогућава даљу надоградњу кроз упознавање са принципима функционисања оптичких мрежа.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3akNKkSIWyvBqfV63bc54IVdhXdKGDGBTXqw92y5bwHS01%40thread.tacv2/conversations?groupId=4eec9325-ce2a-47f9-bdfb-72ddcccec0d5&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеЕволуција оптичких комуникационих система. Оптичка влакна. Ефекти дисперзије, слабљења и нелинеарности и њихова компензација. Оптички предајници: статичке и динамичке карактеристике. Оптички појачавачи, филтри, спрежњаци, мултиплексери и конвертори таласних дужина. Оптички пријемници, фотодетектори. Шумови. Критеријум снаге и пропусног опсега. Пројектовање тачка-тачка линка.
Садржај практичне наставеНумерички примери везани за теоријску наставу и лабораторијске вежбе и рачунарске симулације.
Литература
  1. Дејан Гвоздић:"Оптичке телекомуникације", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/?p=materijali
  2. Јасна Црњански и Дејан Гвоздић:"Збирка задатака из оптичких телекомуникација", Академска мисао, 2018.
  3. Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000
  4. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
  5. John M. Senior: “Optical Fiber Communications: Principles and Practice", Pearson Education, 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0