Навигација

13Е063ОТК - Оптоелектронске телекомуникационе компоненте

Спецификација предмета
НазивОптоелектронске телекомуникационе компоненте
Акроним13Е063ОТК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са компонентама, системима и техникама преноса сигнала у модерним оптичким комуникацијама. Стицање знања из проблематике простирања електромагнетских таласа кроз планарне таласоводе и оптичка влакана, теорије дисперзије и слабљења сигнала у влакнима, теорије оптичких извора, фотодетектора и пројектовања оптичких линкова.
Исходи учења (стечена знања)Студенти би требало да разумеју принцип рада физичког слоја савремених широкопојасних оптичких телекомуникационих мрежа и буду способни да пројектују оптички линк са интензитетском модулацијом и директном детекцијом. Стечено знање омогућава даљу надоградњу кроз упознавање са принципима функционисања оптичких мрежа и компонената потребних за њихову реализацију.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3av8DCE581wKfUf59G8auQpkUiLOMyazrOQdxyFrHFHwk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ad6b61e-f570-492d-beb5-3908d4d2f751&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеЕволуција оптичких комуникационих система. Модална теорија планарних и кружних диелектричних таласовода. Ефекти дисперзије и слабљења. Импулсни одзив влакна. Оптички предајници-појачање ласера, типови повратне спреге ласера, динамичке карактеристике. Оптички пријемници, фотодетектори. Шумови. Дизајн предајника, пријемника. Критеријум снаге и пропусног опсега. Пројектовање PP линка.
Садржај практичне наставеВежбе: Нумерички примери везани за теоријску наставу. Лаб демонстрације: 1. Карактеризација оптичких влакана применом ОТДР. 2. Разматрање лонгитудиналних модова ФП ласера. 3. Оптимизација улазног степена пријемника на бази PiN фотодиоде. Вежбе на рачунару: 1. Деградација сигнала у оптичком влакну и директна модулација полупроводничких ласера. 2. Ограничење дужине оптичког линка.
Литература
  1. Дејан Гвоздић:"Оптичке телекомуникације", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/?p=materijali
  2. Милан Бјелица, Петар Матавуљ и Дејан Гвоздић:"Збирка задатака из оптичких телекомуникација", Академска мисао, 2005
  3. Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000
  4. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
  5. L.A. Coldren, S. Corzine, M. Mašanović : “Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits", John-Wiley & Sons, Inc., 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми60
Семинари0