Навигација

13Е063ОПТ - Оптичке телекомуникације

Спецификација предмета
НазивОптичке телекомуникације
Акроним13Е063ОПТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са компонентама, системима и техникама преноса сигнала у модерним оптичким комуникацијама. Стицање знања из проблематике простирања електромагнетских таласа кроз планарне таласоводе и оптичка влакана, теорије дисперзије и слабљења сигнала у влакнима, теорије оптичких извора, фотодетектора и пројектовања оптичких линкова.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти би требало да разумеју принцип рада физичког слоја савремених широкопојасних оптичких телекомуникационих мрежа и буду способни да пројектују оптички линк са интензитетском модулацијом и директном детекцијом. Стечено знање омогућава даљу надоградњу кроз упознавање са принципима функционисања оптичких мрежа и компонената потребних за њихову реализацију.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3av8DCE581wKfUf59G8auQpkUiLOMyazrOQdxyFrHFHwk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ad6b61e-f570-492d-beb5-3908d4d2f751&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеЕволуција оптичких комуникационих система. Модална теорија планарних и кружних диелектричних таласовода. Ефекти дисперзије и слабљења. Импулсни одзив влакна. Оптички предајници-појачање ласера, типови повратне спреге ласера, динамичке карактеристике. Оптички пријемници, фотодетектори. Шумови. Дизајн предајника, пријемника. Критеријум снаге и пропусног опсега. Пројектовање PP линка.
  Садржај практичне наставеВежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
  Литература
  1. Дејан Гвоздић:"Оптичке телекомуникације", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/?p=materijali
  2. Милан Бјелица, Петар Матавуљ и Дејан Гвоздић:"Збирка задатака из оптичких телекомуникација", Академска мисао, 2005
  3. Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000
  4. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
  5. L.A. Coldren, S. Corzine, M. Mašanović : “Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits", John-Wiley & Sons, Inc., 2012
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе. Под практичном наставом подразумева се израда одређеног броја домаћих задатака.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава10Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари0