Навигација

13Е063КЕ - Квантна електроника

Спецификација предмета
НазивКвантна електроника
Акроним13Е063КЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЕдукација студената у погледу разумевања квантног механизама интеракције електронско-фотонских система, који се генерално може проширити на разумевање интеракције материјалне средине са електромагнетским пољем, затим на појам оптичког појачања атомских система, стимулисане и спонатане емисије, њихове везе са сусцептибилношћу материјалне средине и простирањем светлости кроз анизотропне средине.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање теоријских основа и усвајање метода које се примењују у даљем проучавању рада активних и пасивних оптоелектронских и електрооптичких компонената и подсистема, а које налазе примену у оптичким комуникационим системима, фибероптичким сензорима, ласерској техници, науци о материјалима, биофотоници, нанофотоници и фотоници уопште.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=informacije
  Садржај теоријске наставеВременски зависне пертурбације. Интеракција електромагнетског (ЕМ) зрачења и атомских система. Крамерс-Кронигова релација. Квантизација ЕМ поља. Спонтани и индуковани оптички прелази. Хомогено и нехомогено ширење. Појачање и апсорпција у ласеру. Оптички резонатори. Теорија ласерских осцилација. Трансверзални модови и гаусов сноп. Простирање ЕМ таласа кроз анизотропне средине. Модулација ЕМ таласа.
  Садржај практичне наставеВежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
  Литература
  1. Дејан Гвоздић: "Квантна електроника", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali
  2. Арсоски Владимир: "Решени задаци из Квантне електронике", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ke/?p=materijali
  3. A. Yariv, "Quantum Electronics," John Wiley and Sons, 1989.
  4. A. Yariv, "Optical Electronics in Modern Communications," Oxford University Press, 2006.
  5. W. Boyd, "Nonlinear Optics," Academic press, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари0