Навигација

13Е063ФТМ - Физичко техничка мерења

Спецификација предмета
НазивФизичко техничка мерења
Акроним13Е063ФТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са радом сензора неелектричних величина (сила, померај, брзина, убрзање, ниво, притисак, запремина, температура,..). Описује се конструкција различитих типова мерних претварача и физичких ефеката на којим су засновани. Објашњава се употреба појединих типова сензора у зависности од конкретних захтева. Представаљају се поступци калибрације мерних инструмената.
  Исходи учења (стечена знања)Након одслушаног курса, студенти су у стању да објасне принципе рада различитих типова мерних инструмената, укажу на њихова ограничења, а самим тим изаберу сензор за конкретну примену. Takoђе, оспосебљени су да изврше проверу тачности и калибрацију сензора, као и да изаберу одговарајући интерфејс за повезивање сензора са рачунаром.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of3ftm/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aG8JaRjlq8bDbVy_fgFE3mYmObnjFLJuvOznWl1b7pfE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d0d740c-62cf-4e07-8cb4-97f40f336a7c&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеУвод у метрологију. Мерна несигурност. Моделирање мерних система. Статичке и динамичке карактеристике мерних претварача. Физички принципи рада сензора. Електронски елементи сензора. Претварачи за мерење силе. Ваге на покретним тракама. Методе мерења померања, угаоне брзине, вибрација. Мерење притиска и вакуума. Протокометри. Мерења температуре. Хемијски сензори. Сензори влаге. Сензори у роботици.
  Садржај практичне наставеСавремене мотоде обраде мерних резултата. Капацитивни претварачи за мерење нивоа течности. Ултазвучни дефектоскоп. Мерење угоне брзине и енкодери. Примена акцелерометра. Анемометар. Термопарови. ПТЦ и НТЦ термистори. Аутоматска регулација температуре. Примена мерних трака. Управљање мерном опремом помоћу рачунара и аутоматизовање мерне процедуре. Повезивање сензора са Ардуино платформом.
  Литература
  1. T. Šekara, M. Barjaktarović, "Senzori u fizičko tehničkim merenjima", Akademska misao, 2017.
  2. D. Stanković, "Fizičko tehnička merenja", Univerzitet u Beogradu, 1997.
  3. J. Fraden, "Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs, and Applications", Springer, 2016.
  4. J. P. Bentley, "Principles of Measurement Systems", Pearson Education Limited, 2005.
  5. B. G. Lipták, K. Venczel, "Instrument and Automation Engineers' Handbook: Measurement and Safety: Volume I", CRC Press, 2017.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, вежбе на рачунару, истраживачки рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит24
  Практична настава24Усмени испит28
  Пројекти
  Колоквијуми24
  Семинари