Навигација

13Е062ПСМТ - Практикум из савремених материјала и технологија

Спецификација предмета
НазивПрактикум из савремених материјала и технологија
Акроним13Е062ПСМТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са новим генерацијама материјала, технолошким процесима њихове израде и инжењерингом њихових електричних, магнетних, оптичких, термичких и механичких особина, кроз практичан рад у више научно-истраживачких лабораторија, уз теоријско обрађивање физичких основа особина материјала и технолошких поступака.
  Исходи учења (стечена знања)Практично овладавање и напредан ниво упознатости са одабраним методама синтезе и карактеризације материјала. Висок степен упућености студената у актуелне материјале и технологије, који се већ примењују у комерцијално доступним електричним и електронским компонентама или су у жижи научно-истраживачког рада.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8qpuz7xxZ0Up9zn9WDlsIziMTCpEeV4PfoGEn7jKVdk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3c1148f-eb27-4db0-9185-f2874bd94dea&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеАтомске и молекулске орбитале. Фазни дијаграми. Планарне технологије. Површинска енергија. Графен. Фотонски кристали. Наночестице. Вибрациона спектроскопија. Скенирајући електронски микроскоп (SEM). Микроскоп атомских сила (AFM). Фотоелектронска спектроскопија X зрацима (XPS). Спектроскопска елипсометрија. Магнето-оптички Керов ефекат. SQUID магнетометар. Рендгенска дифрактометрија.
  Садржај практичне наставеНа лабораториским вежбама изводе се: синтеза графена, синтеза наночестица, демонстрација више планарних метода (литографија, спатеровање, VLS ...), карактеризација узорака AFM-ом, Рамановим спектроскопом, SEM-ом, XPS-ом и Керовим микроскопом, мерење површинске енергије методом капљице, мерење магнетне сусцептибилности SQUID-ом, рендгенска структурна анализа, FTIR спектроскопија фотонског кристала.
  Литература
  1. М. Вујисић, Ж. Јанићијевић - ПСМТ (Упутство за лабораторијске вежбе) (скрипта доступна у електронском облику, ЕТФ, Београд, 2019)
  2. W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch - Materials Science and Engineering (An Introduction) (9th edition, Wiley, 2014)
  3. Safa O. Kasap - Principles of Electronic Materials and Devices (4th edition, McGraw-Hill Education, 2017)
  4. Yang Leng - Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods (2nd edition, Wiley-VCH, 2013)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11.5
  Методе извођења наставеЛабораторијске вежбе изводе се у научно-истраживачким институцијама: Институту за нуклеарне науке "Винча", Институту за физику у Београду, Институту за хемију, технологију и металургију и Институту техничких наука САНУ. На часовима предавања обрађују се теоријске физичке основе тема заступљених у оквиру практичне наставе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична настава70Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари