Навигација

13Е062ПСМТ - Практикум из савремених материјала и технологија

Спецификација предмета
НазивПрактикум из савремених материјала и технологија
Акроним13Е062ПСМТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са новим генерацијама материјала, технолошким процесима њихове израде и инжењерингом њихових електричних, магнетних, оптичких, термичких и механичких особина, кроз практичан рад у више научно-истраживачких лабораторија, уз теоријско обрађивање физичких основа особина материјала и технолошких поступака.
  Исходи учења (стечена знања)Висок степен упућености студената у актуелне материјале и технологије, који се већ примењују у комерцијално доступним електричним и електронским компонентама или су у жижи научно-истраживачког рада. Овладавање критеријумима за избор материјала на основу захтева специфичних примена. Разумевање савремених метода карактеризације материјала и инжењеринга њихових особина.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСавремене керамике, полимери, легуре и композити, Гасне смеше за изолацију, Нови магнетни материјали, Нуклеарни материјали, Увод у МЕМС технологије, Физика површина, Нискодимензионални материјали, Тополошки изолатори, Епитаксијални графен, Суперизолатори, Материјали за суперкондензаторе, Увод у метаматеријале, Мемристорски материјали, Нове методе карактеризације филмова, површина и међуповрши.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе се изводе у следећим лабораторијама, центрима и институтима: Лабораторија за материјале (Институт за нуклеарне науке "Винча"), Лабораторија за теоријску физику и физику кондензоване материје (Институт за нуклеарне науке "Винча"), Нуклеарни објекти Србије, Институт за мултидисциплинарна истраживања, Институт за хемију, технологију и металургију, Институт техничких наука САНУ.
  Литература
  1. П. Осмокровић - Електротехнички материјали (Академска мисао, 2003)
  2. М. Вујисић, К. Станковић - Упутство за лабораторијске вежбе (доступно у електронском облику, 2012)
  3. Г. Илић, П. Осмокровић, Д. Станковић - Примењена магнетика (Завод за физику техничких факултета Универзитета у Београду, 2012)
  4. W. D. Callister - Materials Science and Engineering: An Introduction (8th edition, John Wiley and Sons, 2010)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11.5
  Методе извођења наставеГрадиво представља скуп тема релевантних са аспекта данашње примене материјала у електротехници. Свака тема обрађује се са становишта теоријских физичких основа одређене класе материјала и са њом повезаних технологија, након чега се акценат ставља на значај тих материјала у електротехничким применама. Известан број материјала и технологија обрађује се и практично, у оквиру 6 лабораторијских вежби.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична настава60Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари