Навигација

13Е062КМ - Квантна механика

Спецификација предмета
НазивКвантна механика
Акроним13Е062КМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање основних концепата у квантној механици, као што су Шредингерова једначина, својствене вредности и својствене функције.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање описа квантних стања уз помоћ таласних функција. Стицање оперативних знања за решавање Шредингерове једначине.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahxpcmu5NIepS77NbApA4rA41wQybjoXLTIyljS5Wh2U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=101706df-746a-46f6-8337-88ca17a27171&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеСтационарна Шредингерова једначина. Линеарни оператори. Релације неодређености. Диракова бра-кет нотација. Матрична репрезентација. Квантна теорија момента количине кретања. Шредингерова једначина за електрон у централном пољу. Bодоников атом. Линеарни хармонијски осцилатор. Честица у магнетском пољу. Оператори креације и анихилације. Теорија пертурбација. Варијациони метод. WKB метод. Спин.
  Садржај практичне наставерачунарске симулације одабраних примера са аудиторних вежби
  Литература
  1. "Квантна механика - I део", В. Милановић, Ј. Радовановић, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/Kvantna%20mehanika%20I.pdf
  2. "Квантна механика - II део", М. Тадић, 2012, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2km/materijali/kvmeh_skripta_11.pdf
  3. Д. Ивановић, "Квантна механика", Научна књига, Београд, 1974.
  4. J. Singh, "Quantum mechanics: Fundamentals and Applications toTechnology", John Wiley, 1993.
  5. B. H. Bransden and C. J. Joachain, "Introduction to quantum mechanics", Longman, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0