Навигација

13Е061ПФ2 - Практикум из физике 2

Спецификација предмета
НазивПрактикум из физике 2
Акроним13Е061ПФ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаПримена и надоградња знања стечених у оквиру курсева Физика 1 и Физика 2. Упознавање студената са формирањем математичко-физичких модела одређених физичких феномена и њиховом нумеричком имплементацијом. Упознавање студената са лабораторијском опремом и потенцијалима експерименталног рада у Институтима и лабораторијама у Београду.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање основама примене рачунара у моделовању и симулацији различитих физичких феномена.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1pf2/
  Садржај теоријске наставенема
  Садржај практичне наставеВежбе на рачунару: 1. Осцилације. ЛХО, пригушене, принудне и ауто-осцилације. Нелинеарна динамика: Лоренцов атрактор, модел предатора и плена. 2. Оптика. Простирање светлости кроз нехомогену средину. Пројектовање система танких филмова. 3. Квантна механика. Примена методе коначних разлика на решавање Шредингерове једначине. 4. Простирање топлоте. Лабораторијске вежбе: Оптика и Нуклеарна физика.
  Литература
  1. Д. Гвоздић, Ј. Црњански, М. Крстић: "Практикум из физике 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oо1pf2/?p=materijali
  2. Д. Станковић, П. Осмокровић: "Практикум лабораторијских вежби из физике", Завод за физику техничких факултета Универзитета у Београду, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  002
  Методе извођења наставеНастава се изводи кроз вежбе на рачунару и демонстрационе лабораторијске вежбе. Вежбе на рачунару подразумевају да сваки студент самостално формира математичко-физички модел и имплементирају га применом неког програмског језика. Током израде вежбе студенти генеришу електронски извештај са резултатима симулација извршених на основу формираних модела.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања35Писмени испит30
  Практична настава35Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0