Навигација

13Е054ПРВ - Програмирање у реалном времену

Спецификација предмета
НазивПрограмирање у реалном времену
Акроним13Е054ПРВ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима система за рад у реалном времену. Оспособљавање студената да самостално моделују, анализирају, пројектују, реализују и тестирају RT системе, коришћењем UML-а и језика С++.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити способни да самостално анализирају проблеме из домена система за рад у реалном времену, изаберу одговарајућу хардверску архитектуру система, изврше моделовање проблема и на основу тога пројектују софтвер, и тестирају финални систем у смислу испуњавања постављених захтева (временски захтеви, поузданост, толерантност на грешке, адаптибилност).
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3apclT1Ibfh4eDUKfe4wNz2bubr66eelxvc6B5Ls0-Mds1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1c57586d-7b5d-438f-b663-6f8688826533&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеСистеми за рад у реалном времену: дефиниција, подела, терминологија, примери. Хардверске архитектуре прилагођене РТ системима. Поузданост и толеранција отказа, изузеци. Конкурентно програмирање: процеси, синхронизација и комуникација дељеним променљивим и разменом порука, контрола ресурса. Спецификација и контрола испуњења временских захтева. Стратегије распоређивања. Моделовање, УМЛ
Садржај практичне наставеВежбе на табли уз демонстрације конкурентног програмирања на језику C/C++. Основни концепти ОО програмирања: класе, апстракција, енкапсулација, наслеђивање и полимофризам. Делови језика С++ који су наслеђени из језика С.
Литература
  1. Сања Вранеш: “Програмирање у реалном времену”, ЕТФ, Београд, 2001
  2. Драган Милићев: "Објектно оријентисано програмирање на језику С++", Микро књига, 1995
  3. Bruce Powel Douglass, “Real-time UML”, Addison-Wesley, 1998
  4. Alan Burns and Andy Wellings: “Real-Time Systems and Programming Languages”, Addison Wesley 2001
  5. Jane W. S. Liu, Real-time Systems, Prentice Hall, 2000
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми10
Семинари20