Навигација

13Е054КЛИ - Клиничко инжењерство

Спецификација предмета
НазивКлиничко инжењерство
Акроним13Е054КЛИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са методама дијагностике у клиничким условима; упознавање са специфичностима рада у клиничком окружењу у неинвазивној дијагностици; упознавање са медицинском технологијом за примене у клиници.
    Исходи учења (стечена знања)Положен испит и урађен пројекат. Савладане технике мерења параметара у клиничком окружењу. Основне технике медицинског сликања и основне технике терапија.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеСензори и претварачи у клиничком инжењерству. Мерење импедансе у клиничком инжењерству. Медицинска дијагностика и терапија применом ултразвука. Електрична стимулација у клиничком инжењерству. Инструментација у клиничком окружењу. Основе медицинске слике. Преглед савремених праваца развоја клиничког инжењерства (мобилне технологије у здравству) и улоге клиничких инжењерки и инжењера.
    Садржај практичне наставеЛабораторијски рад и практични пројекат развоја и тестирања клиничког апарата и његове примене.
    Литература
    1. David Y., von Maltzahn W. W., Neuman M. R., Bronzino, J. D. (Eds.). "Clinical engineering (Principles and applications in engineering)", CRC Press, 2003.
    2. Popović D. B. "Medicinska instrumentacija i merenja", Akademska Misao, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2014.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    32
    Методе извођења наставеПредавања, индивидуални рад у лабораторији. Опционе посете клиникама.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит40
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми20
    Семинари40