Навигација

13Е053ССО - Системи и сигнали у организму

Спецификација предмета
НазивСистеми и сигнали у организму
Акроним13Е053ССО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаОспособи студенте да комуницирају са истраживачима у области медицине, припреми студенте да разумеју каркатеристике биолошких сигнала, оспособи студенте да почну да се баве проучавањем организма, оспособи студенте да пројектују једноставне компоненте и системе и примене једноставне методе обраде сигнала/слике за примене у медицини.
Исходи учења (стечена знања)Способност за рад у медицинским установама и предузећима која се баве медицинском опремом и припремљеност за даљи рад у области медицинских истраживања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e053sso
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajtEfkteo5kb6dmYuQsZ5jB9_tkgUvAL6hm8PVETvb-01%40thread.tacv2/conversations?groupId=da6cda31-f1e2-4e52-920d-094805af9f15&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеЋелија и процеси на ћелијској мембрани. Организација и функционалне целине у нервном систему. Морфологија и физиологија мишићног и васкуларног система. Основе хематологије. Респираторни систем. Дигестивни тракт. Уринарни систем. Ендокрини систем. Лимфни систем. Скелетни систем. Сензорни системи и методе супституције. Инструментација за мерење и обраду физиолошких сигнала и медицинске слике.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе, симулације и мерења физиолошких сигнала, визуелизација ткива и система (медицинска слика).
Литература
  1. 1. Popović DB, Popović MB, Janković M., Biomedicinska merenja i instrumentacija, Akademska misao, 254 strana, Beograd, 2010.
  2. Popović DB, Меdicinska instrumentacija i merenja, Akademska misao, Beograd, 2014.
  3. J. Malmivuo, R. Plonsey: Bioelectromagnetism - Principles and Applications of Bioelectric and Biomagnetic Fields, Oxford University Press, New York, 1995.
  4. S. Dunn, A. Constantinides, PV, Moghe, Numerical methods in biomedical engineering, Elsevier, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе и лабораторијске вежбе. Проучавање функционисања система и основних карактеристика биолошких сигнала на основу реалних мерења снимљених комерцијалним системима или лабораторијским прототиповима, као и на основу анализе отворених Internet база сигнала/слика. Пројектни задаци у групама су опциони.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит40
Пројекти
Колоквијуми60
Семинари0