Навигација

13Е053САС - Спектрална анализа сигнала

Спецификација предмета
НазивСпектрална анализа сигнала
Акроним13Е053САС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаДигитална обрада сигнала, Стохастички системи и естимација
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама методама анализе временских серија и спектралне естимације. Оспособљавање студената за практичну имплементацију и интерпретацију резултата ових алгоритама у програмских језицима Matlab/Octave и Python.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити детаљно упознати са теоријским и практичним аспектима класичних и параметарских метода за естимацију спектралне густине снаге слабо-стационарних сигнала. Студенти ће бити способни да правилно одаберу, практично имплементирају и адекватно подесе алгоритме спектралне естимације, као и да интерпретирају резултате добијене применом ових алгоритама на реалне сигнале.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/index.php/sr/spektralna-analiza-signala-os3sas
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3AGs-R9JY3pc_pzFrEVAJAhff5b2G1fy5RCgSGxn25D4c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=87ed92c2-489d-4311-a317-fe8134bbe31b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеСлучајни процеси. Класичне методе спектралне аналзе: периодограм, Blackman-Tukey метода. Параметарско моделовање временских серија: AR, MA и ARMA модели процеса, линеарна предикција. Спектрална естимација АR модела: Yule-Walker једначине, Levinson-Durbin рекурзија, лествичасти филтар, аутокорелациони/(модификовани) коваријантни/Burg-ов метод. Утицај шума мерења. Избор реда модела.
Садржај практичне наставеСтуденти на часовима уз помоћ наставника реализују и верификују методе обрађене на предавањима. За домаћи задатак самостално анализирају спектре на основу датих одбирака сигнала.
Литература
  1. Steven Kay, "Modern Spectral Estimation: Theory and Application", Prentice Hall, 1998
  2. Petre Stoica and Randolph L. Moses, "Spectral analysis of signals", Prentice Hall, 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 часова вежби са коришћењем рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит70
Пројекти30
Колоквијуми0
Семинари0