Навигација

13Е053ПРП - Практикум: Рачунарско пројектовање механичких система

Спецификација предмета
НазивПрактикум: Рачунарско пројектовање механичких система
Акроним13Е053ПРП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним елементима механичких конструкција и склопова, са становишта њихове структуре и примене. Упознавање студената са основама софтверских система за пројектовање механичких конструкција.
    Исходи учења (стечена знања)Студент је оспособљен да препозна улогу и потребу за одређеним елементима механичких конструкција. Студент је оспособљен да на основном нивоу користи софтверске системе за пројектовање механичких конструкција.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеЕлементи машинских конструкција: преносници (зупчасти пренос, каишни пренос, торзионе осовине, завојна вретена), редуктори (планетарни, циклоидни, хармонијски), улежиштење, спојнице. Софтверски системи за машинксо конструисање: SolidWorks/AutoCAD/ProEngineer/CATIA
    Садржај практичне наставеЕлементи машинских конструкција: преносници (зупчасти пренос, каишни пренос, торзионе осовине, завојна вретена), редуктори (планетарни, циклоидни, хармонијски), улежиштење, спојнице. Софтверски системи за машинксо конструисање: SolidWorks/AutoCAD/ProEngineer/CATIA
    Литература
    1. М. Огњановић, Машински елементи, Научна књига, Београд, 2011.
    2. Е. Десница, Д. Летић, Б. Давидовић, AutoCAD Mechanical 2011 - CAD машинских елемената и конструкција, Компјутерска библиотека, 2011.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    011
    Методе извођења наставеВежбе и лабораторијске вежбе, домаћи задаци.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит50
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари50