Навигација

13Е053МСР - Мерни системи у рачунарству

Спецификација предмета
НазивМерни системи у рачунарству
Акроним13Е053МСР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студенткиња и студената са основним теоријским и практичним принципима модерних мерних уређаја и метода у рачунарству.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенткиње и студенти ће бити способни да самостално изврше мерења и реализују прорачун мерне несигурности, да разумеју и примењују у пракси основне хардверске и софтверске методе за развој и примену модерних мерних уређаја.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e053msr
Садржај теоријске наставеДефиниција мерења. Мерне грешке и мерна несигурност. Методе за мерење електричних величина. Инструменти за мерење електричних величина. Мерење неелектричних величина. Мерни инструменти засновани на примени рачунара. Трендови у савременим мерним системима.
Садржај практичне наставеРачунање мерне несигурности. Основни прорачуни у електронским колима за мерење и аквизицију сигнала. Практична реализација класичних мерних система за мерење електричних и неелектричних величина. Демонстрација и рад са модерним мерним системима.
Литература
  1. Miljković N. "Metode i instrumentacija za električna merenja", Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2016.
  2. Pejović P. "Princip rada i primena osciloskopa - Priručnik za rad u laboratoriji", Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2016.
  3. Tumanski S. "Principles of electrical measurement". CRC press, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставепредавања, вежбе на табли и практичан рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми20
Семинари0