Навигација

13Е053МСР - Мерни системи у рачунарству

Спецификација предмета
НазивМерни системи у рачунарству
Акроним13Е053МСР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним теоријским и практичним принципима модерних мерних уређаја и метода у рачунарству.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенти ће бити способни да самостално изврше мерења и реализују прорачун мерне несигурности, да разумеју и примењују у пракси основне хардверске и софтверске методе за развој и примену модерних мерних уређаја.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e053msr
Садржај теоријске наставеДефиниција мерења. Мерне грешке и мерна несигурност. Методе за мерење електричних величина. Инструменти за мерење електричних величина. Мерење неелектричних величина. Мерни инструменти засновани на примени рачунара. Трендови у савременим мерним системима.
Садржај практичне наставеРачунање мерне несигурности. Основни прорачуни у електронским колима за мерење и аквизицију сигнала. Практична реализација класичних мерних система за мерење електричних и неелектричних величина. Демонстрација и рад са модерним мерним системима заснованих на примени мобилних уређаја.
Литература
  1. Miljković N. Metode i instrumentacija za električna merenja, udžbenik Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7225-057-2, 2016.
  2. Pejović P. Princip rada i primena osciloskopa - Priručnik za rad u laboratoriji, priručnik Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, ISBN: 978-86-7225-060-2, 2016.
  3. Tumanski, S. Principles of electrical measurement. CRC press, ISBN: 978-0-7503-1038-3, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставепредавања, вежбе на табли и практични рад у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0