Навигација

13Е052ПМС - Практикум из мерно-аквизиционих система

Спецификација предмета
НазивПрактикум из мерно-аквизиционих система
Акроним13Е052ПМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама аквизиције података и програмирања у реалном времену.
Исходи учења (стечена знања)На крају курса, студенти би требало да буду оспособљени за самостално дизајнирање виртуелне инструментације за мерење и управљање као и модуларног, stand-alone интерфејса који прикупља и обрађује податке у реалном времену.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e052pis
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4_aVhZAPcN7zow5E9tcM_dcgB2cloqXLIYze5Is3c0U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a62a73b-c331-47cb-9a7c-366efc8a22ee&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПринципи аквизиције у Labview, Аrduino и Python окружењу. Модуларност софтвера. Data flow програмирање. Секвенцијално програмирање. Машина стања. Решавање race condition проблема. Технике синхронизације. Детекција догађаја. Упис и читање у датотеку. Пропагација грешке. Оптимизација програмског кôда. Основе аквизиције слике: подешавање видног поља, експозиције, тригеровање, калибрација.
Садржај практичне наставеПовезивање аквизиционог хардвера. Технике проналажења грешака. Коришћење локалних, глобалних и функционалних глобалних променљивих. Коришћење низова, кластера и дефинисање типова променљивих. Креирање потпрограма. Методе контролисања корисничког интерфејса. Коришћење "догађаја". Технике синхронизације. Коришћење spreadsheet, bitmap и ТDMS датотека. Креирање инсталација апликација.
Литература
  1. Labview Core 1 Participant Guide, National Instruments, November 2014
  2. Labview Core 2 Participant Guide, National Instruments, November 2014
  3. Kye-Si Kwon and Steven Ready, "Practical Guide to Machine Vision Software - An Introduction with LabVIEW", Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Germany, 2015.
  4. Jeremy Blum, "Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry", John Wiley&Sons Inc, Indiana, 2013.
  5. Vernon L. Ceder, "Тhe Quick Python Book", Manning Publications Co, United Kingdom, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
012
Методе извођења наставеЗа сваку лекцију, након излагања теоретских принципа и њихову илустрацију кроз примере (вежбе), студенти имају прилику да примене ново знање радећи одговарајућа вежбања (лабораторијске вежбе).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит45
Практична настава0Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми10
Семинари45