Навигација

13Е044ВХД - Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима

Спецификација предмета
НазивВерификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима
Акроним13Е044ВХД
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПројектовање ВЛСИ система
Циљеви изучавања предметаУпознавање са поступцима верификације хардвера у дигиталним интегрисаним системима на нивоу блокова и на системском нивоу. Упознавање са методологијама, језицима и алатима за верификацију хардвера. Коришћење универзалне верификационе методологије и System Verilog језиka.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће савладати поступак функционалне верификације хардверских модула коришћењем UVM методологије и System Verilog језика.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae8JJSncZT6M5_G_V3_m_IfP2vFFdt13Mg--wfqtq63M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=273dccd0-759b-4e4c-8ddf-575b0e5b2205&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеВерификација као корак у пројектовању дигиталних интегрисаних система, значај, циљеви. Врсте функционалне верификације, формална верификација. Језици за верификацију. Преглед методологија верификације, директно задавање тестова и случајно задавање са ограничењима. UVM, UVC, верификационо окружење. Top testbench, тест. Креирање тест плана, задавање ограничења, анализа покривености.
Садржај практичне наставеПројектовање верификационог окружења за функционалну верификацију једног хардверског модула коришћењем UVM методологије и System Verilog језика.
Литература
  1. Andreas Meyer, Principles of Functional Verification, Newnes, 2003.
  2. Chris Spear, G. Tumbush, SystemVerilog for Verifcation - A Guide to Learning the Testbench Language Features, 2012.
  3. Universal Verifcation Methodology (UVM) 1.1 User's Guide, Accelera, Maj 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
212
Методе извођења наставеПредавања - Power Point презентацијe. Практична настава се изводи кроз самосталан рад у лабораторији на изради задатог пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари0