Навигација

13Е044ПВИ - Практикум из виртуелне инструментације

Спецификација предмета
НазивПрактикум из виртуелне инструментације
Акроним13Е044ПВИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаСтицање знања и вештина потребних за пројектовање и реализацију виртуелне PC базиране инструментације
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да пројектују или изаберу одговарајуће елементе хардвера, изврше интеграцију система и реализују програм апликације виртуелног инструмента. Оспособљавање студената да користе графичке развојне алате за пројеkтовање програма апликације рачунарски базираних мерних система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеКонцепт, основни елементи и примена виртуелне инструментације. Графичко програмирање. LabView програмског окружења. Графички кориснички интерфејс. Сензори: карактеристике и повезивање. Хардвер ѕа аквизицију сигнала и повезивање са PC рачунаром. Функционалност виртуелног инструмента.
Садржај практичне наставеРад у LabView програмском окружењеу. Израда Фронт панела и Дијаграма. Креирање апликације. Програмске структуре. Обрада и анализа сигнала. SubVI и File IO. Примери реализације виртуелног инструмента: осцилоскоп, термометар, мерач пулса, web сензор.
Литература
  1. В. Дрндаревић, "Персонални рачунари у системима мерења и управљања", Академска мисао, Београд, 2003.
  2. В. Дрндаревић, Предавања, расположива на http://tnt.etf.rs/~oe4pvi/index_files/Page323.html
  3. R. Baican, D.S. Necsulescu, "Applied Virtual Instrumentation", WIT Press, 2000
  4. Gary Johnson, Richard Jennings, LabVIEW Graphical Programming, McGraw-Hill Professional; 4th edition (July 17, 2006)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
11
Методе извођења наставеПредавања се изводе преко презентације хардвера и софтвера виртуелне инструментације уз коришћење програма за реализацију виртуелне инструментације. Вежбе се изводе у лабораторији за електронику и рачунарској учионици уз коришћенје хардвера за аквизицију сигнала и софтверских алата за израду програма.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми20
Семинари20