Навигација

13Е044ХСОС - Хардверско-софтверска обрада сигнала

Спецификација предмета
НазивХардверско-софтверска обрада сигнала
Акроним13Е044ХСОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаПроучавање алгоритама за дигиталну обраду сигнала у хардверским и софтверским реализацијама. Увод у напредне теме из области дигиталне обраде сигнала - системи са више учестаности одабирања, неидеалности у реалним системима за обраду сигнала, дигитална корекција. Ефикасне имплементације у софтверу и хардверу. Преглед архитектура и могућности реконфигурабилних система за обраду сигнала.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку предмета студенти ће бити оспособљени да: - разумеју предности хардверске и софтверске имплементације алгоритама за обраду сигнала, - разумеју компромисе и ограничења хардверске и софтверске имплементације, - разумеју како да партиционишу алгоритам обраде сигнала на хардверску и софтверску имплементацију, - самостално пројектују систем за обраду сигнала.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.rs/~13e044hsos/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUINaMUmpPwvbp-M6Wusko-oSqFUw2aOb2WNcm0XDeL81%40thread.tacv2/conversations?groupId=8608a3b7-450f-4e5f-b6fa-4f72038529a6&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОдабирање и реконструкција сигнала. Промена учестаности одабирања. Комплексни сигнал, аналитички сигнал, Хилбертова трансформација, квадратурни сигнал. Комплексни мешач, нумерички контролисани осцилатор, CORDIC алгоритам. Филтри за уобличавање сигнала. Дигитална корекција. Системи за хардверско-софтверску обраду сигнала. RFSoC. Актуелне теме из области хардверско-софтверске обраде сигнала.
Садржај практичне наставеРачунарске симулације у софтверским пакетима SciPy, Octave, Matlab. Симулација хардверских имплементација у Verilog/VHDL симулаторима. Рад са системима за обраду сигнала.
Литература
  1. F. Harris, “Multirate Signal Processing for Communication Systems”, Prentice Hall, 2004
  2. J. Proakis, D. Manolakis, “Digital Signal Processing”, Pearson, 2006
  3. Колекција радова из референтних стручних часописа
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе на табли, рачунарске симулације и рад са системима за обраду сигнала. Самостални рад на изради семинарског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит
Практична настава20Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми
Семинари50