Навигација

13Е043ОАЕР - Основи аналогне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови аналогне електронике
Акроним13Е043ОАЕР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаОвладавање основним знањима о електронским компонентама и најважнијим аналогним електронским колима. Анализа и карактеристике електронских кола.
Исходи учења (стечена знања)Студенти владају основним знањем о функционисању аналогних електронских кола и у могућности су да анализирају просте функционалне блокове.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.rs/~ir2oae/
Садржај теоријске наставеДиода. Биполарни транзистор. Основне појачавачке спреге са биполарним транзистором. MOS транзистор. Основне појачавачке спреге са MOS транзистором. Двостепени и вишестепени појачавачи. Струјни извори, активно оптерећење. Диференцијални појачавач. Повратна спрега. Излазни појачавачки степени. Операциони појачавач. Кола са операционим појачавачима.
Садржај практичне наставеЛаб. Вежбе: Статичке карактеристике полупроводника; Основне појачавачке спреге; Диференцијални појачавач; Негативна повратна спрега; Примена операционих појачавача; Појачавач снаге у класи Б.
Литература
  1. Тешић, Васиљевић, Основи електронике, Више издања
  2. Белешке за предавања и вежбе и испитни задаци постављени на wеб страни предмета.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и вежбе: усмено излагање уз помоћ презентације (са пројектором), дискусија, одговори на питања. Лаб. вежбе: Практичан рад и мерења у лабораторији, под надзором дежурног асистента.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми35
Семинари0