Навигација

13Е042ОЕ - Основи електронике

Спецификација предмета
НазивОснови електронике
Акроним13Е042ОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаФундаментална знања из физике рада и модела електронских компонената и анализе и пројектовања основних појачавачких кола у дискретној и интегрисаној технологији, са аспекта конструкције и примене.
  Исходи учења (стечена знања)Припрема студената за даље образовање из аналогне и дигиталне електронике.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://oe2oe.etf.bg.ac.rs/
  Садржај теоријске наставеПредмет и историјат електронике. Физика полупроводника (полупроводник, сопствена концентрација, примесе, провођење струје). PN спој (расподела наелектрисања и потенцијала са и без поларизације, једначина континуитета, струјно-напонска карактеристика, капацитивност, напонски пробој). Диода (модел, анализа диодних кола). MOS транзистор (физика рада, струјно-напонска карактеристика за дуг и кратак канал, капацитивности, поларизација за дискретна и интегрисана кола, мали сигнал). Биполарни транзистор (физика рада, струјно-напонска карактеристика, модел, поларизација за дискретна и интегрисана кола, мали сигнал). Основне појачавачке спреге са MOS и биполарним транзисторима. Струјни извори са MOS и биполарним транзисторима. JFET. Струјни извори и основне појачавачке спреге са JFE-овима. Диференцијални појачавач (конструкција, поларизација, преносна карактеристика, анализа, улазне поларизационе струје, напонски и струјни офсет). Вишестепени појачавачи (каскадна RC спрега, померач нивоа, директна спрега, парови основних појачавачких спрега, каскодни појачавач, интегрисани вишестепени појачавачи)
  Садржај практичне наставеПримери анализе и синтезе основних и сложених електронских кола.
  Литература
  1. http://oe2oe.etf.bg.ac.rs
  2. Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, New York, 2004, Chapters 3-7
  3. Тешић С., Васиљевић Д.: Основи електронике, Грађевинска књига, Београд, 2006.
  4. С. Марјановић, Електроника 1-компоненте и кола, Академска мисао, Београд, 2004.
  5. Радивоје Ђурић, Основи електронике, збирка решених проблема, друго издање, Београд, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања. Вежбе на табли.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари