Навигација

13Е042ОД - Основи дигиталне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови дигиталне електронике
Акроним13Е042ОД
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен један од уводних курсева из електронике.
Циљеви изучавања предметаОсновна знања из анализе и пројектовања дигиталних кола и система са корисничког аспекта за студенте којима електроника није матична струка. Упознавање савремених програмабилних интегрисаних дигиталних кола и алата, укључујући VHDL језик.
Исходи учења (стечена знања)Да омогући кандидатима других струка разумевање дигиталних кола као хардверске основе за функционисање и реализацију склопова у области рачунара, телекомуникација, обраде сигнала, аутоматике и енергетике.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~of2ode/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTpel41bBWz2-cSWvMelcLbnZoqtUzsBcPusbiJIElWY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8fabf4cd-204d-4c63-95d0-4a3935fca318&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеБројни системи и кодови. Прекидачка алгебра. Логичка кола, CMOS и TTL фамилије логичких кола, основне карактеристике. Минимизација логичких функција. Комбинациона кола и мреже. Бистабилна кола, секвенцијалне мреже, синхрона машина стања. Основе HDL-а. Програмабилна кола и комплексне логичке структуре, FPGA, CPLD. Преглед основних импулсних кола. Меморије. А/Д и Д/А конвертори.
Садржај практичне наставеРешавање задатака везаних за примену логичких кола, комбинационих и секвенцијалних мрежа, А/Д и Д/А конвертора. Примери FPGA дизајна. Употреба VHDL-а.
Литература
  1. Белешке са предавања расположиве на сајту катедре/предмета
  2. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 2001
  3. S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0