Навигација

13Е034ТКМ - Телекомуникационе мреже за приступ

Спецификација предмета
НазивТелекомуникационе мреже за приступ
Акроним13Е034ТКМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним карактеристикама телекомуникационих приступних мрежа са становишта технологије (xDSL, FTTx, HFC, FWA, CaTV), дистрибуције различитих типова сервиса (усопојасни и широкопојасни сервиси, интерактивни сервиси) и различитих реализација (архитектура мрежа са примерима). Основни елементи техно-економске анализе при изградњи телекомуникационих приступних мрежа.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање искустава при процени и избору оптималног техничко-технолошког и економског решења при изградњи телекомуникационе приступне мреже. Обучавање студената да критички анализирају компромисе између пројектних циљева, да проналазе оптимална решења, да пројектују различите типове приступних мрежа и да мере релевантне параметре постојећих телекомуникационих приступних мрежа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПроблем прве миље. Различите тхнологије у приступним мрежама - структура и сервиси у јавној фиксној телефонској мрежи (ЈФТМ), xDSL (ADSL, HDSL, VDSL), Фиксни бежични приступ (радио-приступ - радио-канал и примењене архитектуре, калкулација капацитета, преглед технологија - WiMAX, CDMA2000), оптичке приступне мреже, хибридне оптичке-коаксијалне мреже.
  Садржај практичне наставепосете референтним решењима оператора
  Литература
  1. М.Љ. Јанковић, З.Р. Петровић: Мреже за приступ, 3. издање, Академска мисао, 2003
  2. Изабрани чланци из IEEE Communication Magazine, часопис Телекомуникације,
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, посете референтним решењима оператора.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0