Навигација

13Е034ППР - Принципи позиционирања у радио системима

Спецификација предмета
НазивПринципи позиционирања у радио системима
Акроним13Е034ППР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен предмет: Радио системи (ОТ4РС)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима и методама позиционирања у радио системима. Циљ је упознати математичке приступе одређивања локације корисника у радио системима (пробабилистичке и детерминистичке), параметре који се могу користити за одређивање локације као и специфичности позиционирања у разним радио системима (сателистким - GPS, ћелијским - GSM, UMTS, LTE, indooor - WLAN).
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да буду способни: - да изврше лоцирање корисника у разним врстама радио система - да процене тачност поступка лоцирања - да предложе решења за повећање тачности лоцирања - да процене сервисе у складу са могућностима лоцирања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/principi-pozicioniranja-u-radio-sistemima/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahcTFjM66VtTO_bs-E4LonKqV4LhK4ir0kWODNAOYzqM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9db0a06-89f4-4cb6-8276-fb5401895206&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставе- Координатни системи и пројекције Земље на мапу - Параметри сигнала који се могу користити за позиционирање (време, снага, угао, ...) - Извори грешака у позиционирању - Детерминистичке методе позиционирања (ангулација, циркуларна и хиперболичка латерација) - Пробабилистичке методе позиционирања - Fingerprinting методе позиционирања - Позиционирање у GSM, UMTS, LTE, GPS, WLAN
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе
Литература
  1. A. Küpper, “Location-based services”, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-09231-6, Chichester (2005).
  2. A. Bensky, “Wireless Positioning Technologies and Applications”, Artech House, ISBN 978-1-59693-130-5, Norwood (2008).
  3. R. Prasad, M. Ruggieri, “Applied satellite navigation using GPS, GALILEO, and augmentation systems”, Artech House, ISBN 1-58053-814-2, Boston/London (2005).
  4. Figuera J. and Frattasi S, “Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques”, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе, колоквијуми, испити.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0