Навигација

13Е034МИСТ - Моделирање и симулација у телекомуникацијама

Спецификација предмета
НазивМоделирање и симулација у телекомуникацијама
Акроним13Е034МИСТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознати студенте с основама математичког моделирања, рачунарске симулације и хардверске емулације телекомуникационих система и мрежа у циљу њиховог пројектовања и оптимизације перформанси.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенти ће стећи потребна знања за примену софтверских алата за симулацију телекомуникационих система и мрежа у циљу њихове анализе, пројектовања и оптимизације.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1097
Садржај теоријске наставеМетодологија моделирања и симулације у телекомуникацијама. Формирање симулационог модела. Monte Carlo симулација. Нумерички аспекти симулације. Обрада резултата. Услови за завршетак симулације. Симулација ретких догађаја. Оптимизација. Симулација телекомуникационих и рачунарских мрежа. Хардверска емулација (hardware in the loop).
Садржај практичне наставеРад у слободним софтверским алатима за симулацију - GNU Octave, Python, ns-3, gns3, Omnet++ итд. - анализа карактеристичних протокола и системских конфигурација. Симулација и емулација телекомуникационих уређаја и мрежа.
Литература
  1. М. Бјелица: "Моделирање и симулација у телекомуникацијама", ЕТФ 2013.
  2. Averill M. Law: “Simulation Modeling & Analysis”, McGraw-Hill, 2007.
  3. М. Бјелица: “Програмски језик Python – скрипта за студенте телекомуникација”, ЕТФ 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, практичне вежбе; пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава20Усмени испит30
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари0