Навигација

13Е034ЈМС - Јавни мобилни системи

Спецификација предмета
НазивЈавни мобилни системи
Акроним13Е034ЈМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРадио комуникације, Радио-системи
Циљеви изучавања предметаУпознавање са напредним функцијама управљања и организације савремених јавних мобилних система. Прорачун радио покривања и саобраћајног капацитета подсистема базних станица. Пројектовање и прорачун капацитета основних елемената језгра мреже.
Исходи учења (стечена знања)Студент треба да стекне увид у организацију и напредне функције савременог јавног мобилног система, као и спосoбност да самостално спроведе основне фазе пројектовања оваквих система. Стицање солидне основе за самостални истраживачки рад.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/
Садржај теоријске наставеОрганизација и планирање радио-подсистема - ГСМ, УМТС, ЛТЕ. Напредне функционалности и технике ГСМ, УМТС, ЛТЕ радио-интерфејса. Aспекти заштите - аутентификација и криптозаштита. Димензионисање чворова и њихових међусобних веза управљачко-комутационог сегмента. MIN - Мобилне интелигентне мреже. 3ГПП домен комутације пакета. Сервис преноса броја. IMS - IP Multimedia Subsystem. Будући развој.
Садржај практичне наставеЛабораторија: Мерење карактеристичних величина ГСМ и УМТС радио-подсистема коришћењем напредног мерног система. Рад на ГСМ, УМТС и ЛТЕ симулатору. Прорачун капацитета веза управљачко-комутационог подсистема.
Литература
  1. GSM recommendations, www.etsi.org
  2. 3GPP specifications, www.3gpp.org
  3. Тренинг документација произвођача опреме (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel)
  4. J. Laiho, A. Wacker, T. Novosad, “Radio network planning and optimization for UMTS”, John Wiley, 2006.
  5. E. Dahlman, S. Parkvall, J. Sköld: 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, Elsevier, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0