Навигација

13Е033УТМ - Увод у телекомуникационе мреже

Спецификација предмета
НазивУвод у телекомуникационе мреже
Акроним13Е033УТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознати студенте с основама теорије телекомуникационих и рачунарских мрежа. Илустровати протоколе и механизме нижих слојева. Оспособити студенте за прорачун кашњења у мрежи.
Исходи учења (стечена знања)По положеном испиту, студенти ће знати основне појмове и дефиниције из области телекомуникационих и рачунарских мрежа; биће упознати с референтним моделима за протоколе, знаће механизме који се примењују на нижим слојевима и располагаће математичким апаратом потребним за анализу мрежа.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=860
Садржај теоријске наставеОсновни појмови и дефиниције. Слојевита декомпозиција и референтни модели за протоколе. Физички слој. Адресирање. Контрола приступа средини за пренос. Механизми за обезбеђивање поузданог преноса; детекција и корекција грешке, контрола тока. Примери протокола. Моделирање телекомуникационог саобраћаја. Сервисни системи. Моделирање бафера и прорачун кашњења. Анализа перформанси.
Садржај практичне наставеПрорачун перформанси мреже - вероватноће судара јединица података, броја покушаја до успеха, искоришћености линка, кашњења... Рад у софтверском алату Wireshark.
Литература
  1. W. Stallings: Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2011
  2. James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, Addison-Wesley, 2013
  3. M. Bjelica: Telekomunikacione mreže – zbirka rešenih zadataka, Akademska misao, 2008
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне и лабораторијске вежбе; тестови и домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава10Усмени испит10
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0