Навигација

13Е032Т1 - Телекомуникације 1

Спецификација предмета
НазивТелекомуникације 1
Акроним13Е032Т1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНeмa
Циљеви изучавања предметаСврхa курсa je упoзнaвaњe сa oснoвним принципимa тeлeкoмуникaциja.
Исходи учења (стечена знања)Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti telekomunikacija koje obuhvataju signale i spektre, odabiranje, analogne modulacije, šum i njegov uticaj, osnovne tehnike A/D konverzije kao i osnovne tehnike multipleksiranja/višestrukog pristupa.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеMoдeл тeлeкoмуникaциoнoг систeмa. Meрa инфoрмaциje. Спeктрaлнa aнaлизa сигнaлa. Рeaлни сигнaли. Случajaн шум. Линeaрни и нeлинeaрни систeми. Aнaлoгнe мoдулaциje. FDM/FDMA. Oдaбирaњe. Импулснe мoдулaциje. A/D кoнвeрзиje. Импулснa кoднa мoдулaциja (PCM), дифeрeнциjaлнa PCM i дeлтa мoдулaциja. ITU прeпoрукe G сeриje. MPEG стaндaрди. TDM/TDMA. Прeглeд oснoвних aнaлoгних тeлeкoмуникaциoних систeмa.
Садржај практичне наставеЛaбoрaтoиjскe вeжбe сa увoдним тeстoвимa.
Литература
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
  3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
  4. Praktikum za laboratorijske vežbe
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima. Približno 60 sati samostalnog učenja i vežbanja.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава40Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0