Навигација

13Е022МЕХ - Механика

Спецификација предмета
НазивМеханика
Акроним13Е022МЕХ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима и концептима статике и опорности материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за коришћење статике и отпорности за прорачун једноставнијих конструкција. Коришћење стечених знања у другим предметима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Основне аксиоме. Равански систем сила. Тежиште. Аксијални и поларни момент инерције равних површина. Механичке особине материјала. Аксијални напон и деформација. Статички неодређени проблеми. Примена. Торзија. Критична и дозвољена сила. Контрола стабилности. Концентрација напона. Контактна напрезања. Термоеластични напон и деформације. Резервоари плина и течности под притиском.
  Садржај практичне наставеВежбе и домаћи задаци са практичним проблемима.
  Литература
  1. D. Mikičić, Mehanika, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1999.
  2. T. Kibble, F. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 2004.
  3. специфична књишка и часописна литература
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, домаћи задаци, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0