Навигација

13Е013ЕМА - Електричне машине

Спецификација предмета
НазивЕлектричне машине
Акроним13Е013ЕМА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаОснове електромеханичке конверзије. Разумевање принципа рада, конструкције и употребе електричних машина(ЕМ). Aнализа и динамички модел ЕМ. Електромагнетско поље у ваздушном зазору и одређивање покретачког момента . Анализа стационарних стања, еквивалентна кола, експлоатационе карактеристике. Специфицирање и коришћење ЕМ. Напајање и управљање ЕМ.
Исходи учења (стечена знања)Упознавање са принципима рада електричних машина, разумевање основних аспеката конструкције машина за једносмерну струју и машина за наизменичну струју, познавање заменских шема за стационарна стања, познавање основних механичких карактеристика појединих машина. Разумевање токова снаге у моторном и генераторском раду. Стицање знања потребних за моделовање, специфицирање, напајање и управљање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеОсновни концепти електромеханичке конверзије, нелинеарни медијум, изрази за енергију поља, коенергију, момент и снагу конверзије. Квази синусоидално расподељени намотај, сачиниоци. Флукс, електромоторна и магнетопобудна сила. Моделовање МЈСС, АМ, СМ. Двофазни еквивалент, Паркова трансформација. Једначине напонске равнотеже, рад у стационарном стању, заменске шеме и механичке карактеристике.
Садржај практичне наставеКонструкција и принципи рада асинхроних, синхроних и машина за једносмерну струју. Конвенције у означавању и називне величине. Механичка комутација код МЈСС. Машине за наизменичну струју и електронска комутација. Рад асинхроног мотора напајаног из извора варијабилне учестаности и напона. Избор асинхроног мотора за дату апликацију. Синхрони мотори са сталним магнетима.
Литература
  1. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
  2. Милош Петровић, "Електричне машине и постројења"
  3. Electrical machines, Fitzgerald-Kingsly
  4. Theodor Wildie, "Electrical machines"
  5. Slobodan N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања, 15 часова аудиторних вежби, 14 часова показних лабораторијских вежби. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит25
Практична настава10Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми25
Семинари0