Навигација

13Д111СДМ - Софтверски дефинисане мреже

Спецификација предмета
НазивСофтверски дефинисане мреже
Акроним13Д111СДМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНе постоје формални услови, али је пожељно познавање рачунарских мрежа на нивоу основних студија, као и знање Python или Java програмских језика
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са механизмима и методологијом савременог управљања рачунарским мрежама које данас обухвата низ комплексних активности на граници између метода управљања организацијом, софтверског дизајна компоненти за управљање мрежом и услугама и класичног управљања мрежним уређајима. Циљ предмета је да се детаљно објасне принципи и механизми управљања како класичним рачунарским мрежама, тако и савременим мрежама заснованим на архитектури софтверски дефинисаних мрежа (Software Defined Networking - SDN). Ово је област која се интензивно развија, пoстeпeнo увoди у прoдукциjу (нпр. Гуглова B4 WAN мрежа) и од посебног je значаја за дата центре. Циљ предмета је дефиниција области применљивости SDN мрежа, потенцијалне апликације за које је погодна ова архитектура, кључне техничке изазове у развоју SDN-базираних решења, као и да се студенти у потпуности оспособе за израду апликација којима ће се управљати рачунарским мрежама ове архитектуре. Један од циљева предмета је и увид у модерне инцијативе са сличном тематиком попут Network Functions Virtualization – NFV, SDNv2, i2rs и сличних.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће стећи знање о томе шта се данас подразумева под управљањем рачунарским мрежама, које су актуелне области истраживања и потенцијалног напретка. Стечено знање је релевантно за слушаоце било да се баве управљањем и планирањем рачунарских мрежа, било развојем апликација које подржавају поједине процесе управљања мрежама и мрежним услугама. Студенти ће упознати модерне концепте софтверски дефинисаних мрежа (Software Defined Networking - SDN), кључне истраживачке теме у области и бити способни да и сами развијају апликације за управљање мрежама у SDN архитектури.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод у управљање рачунарским мрежама, модерно схватање управљања рачунарским мрежама, стандарди, централизовано и дистрибуирано управљање рачунарским мрежама, управљање вишедоменским мрежним услугама, aутoнoмнo упрaвљaњe, SDN: увод и историјски развој, елементи, програмирање апликација, основне апликације SDN: отпорност на отказе контролера, дистрибуирани рад, балансирање саобраћаја и SDX, сличне и блиске инцијативе: Network Functions Virtualization (NFV), i2rs (interface to routing system)
   Садржај практичне наставеРад на пројекту
   Литература
   1. Nadeau T., Gray K., SDN: Software Defined Networks, O’Reilly Media, 2013
   2. ITU-T и TeleManagement Forum (ТМF) спецификације (business framework – eTOM, information framework – SID, интерфејси: TIP, MTOSI)
   3. Скуп научних радова из релевантних области
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеМенторски рад са студентима и рад на практичним и теоријским пројектима.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава50Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0