Навигација

13Д091К - Комуникологија

Спецификација предмета
НазивКомуникологија
Акроним13Д091К
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предмета• Развијање културе писменог и усменог комуницирања • Усвајање говорних модела и правила комуникације • Савладавање вештина за језички коректно усмено и писмено излагање у сфери професионалне комуникације (резиме, писмо, понуда, пријава за конкурс ...) • Развијање свести о значају основних постулата пословног бонтона и креирања адекватног имиџа
   Исходи учења (стечена знања)• Развијање културе писменог и усменог комуницирања • Усвајање говорних модела и правила комуникације • Савладавање вештина за језички коректно усмено и писмено излагање у сфери професионалне комуникације (резиме, писмо, понуда, пријава за конкурс ...) • Развијање свести о значају основних постулата пословног бонтона и креирања адекватног имиџа
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе• Појам комуникације (елементи комуникационог чина, говорни представник, говорна заједница, говорни догађај, говорна ситуација, говорне улоге) • Језичко раслојавање (функционално, социјално, територијално и индивидуално), стандардни (књижевни језик) • Невербална комуникација • Вербална комуникација • Комуникација у тиму • Односи са јавношћу • Пословни бонтон
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Јасна Јанићијевић, Комуникација и култура, Изд. радион.Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2000.
   2. Тијана Мандић, Комуникологија (психологија комуникације), Привредни преглед, Београд, 2001.
   3. Марина Марковић, Пословне комуникације, Clio, Београд, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари0