Навигација

13Д081СМ - Стохастички модели

Спецификација предмета
НазивСтохастички модели
Акроним13Д081СМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаМатематика на нивоу обавезних предмета на ЕТФ-у. Вероватноћа и статистика на нивоу једносеместралног предмета (могућа је допуна предуслова).
    Циљеви изучавања предметаСтудент ће бити оспособљен да без већих тешкоћа може да прати литературу у којој се користе стохастички модели разних врста, као и да примени стечена знања на прављење модела и на његово тестирање помоћу расположивих података.
    Исходи учења (стечена знања)Предмет треба да студента оспособи за рад у једној ужој области која је у функцији студентовог коначног циља-докторске дисертације. Студент треба да се упозна са неким од бројних модела из ове области, и да научи да користи апарат стохастичког моделирања.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУсловне расподеле, предикција. Линеарна регресија. Логистичка регресија и класификација. Монте Карло методи. Случајни процеси. Пуасонов процес. Брауново кретање. Наставак (А или Б) А: Мартингали и стохастичке диференцијалне једначине. Б: Робусни методи за високо-димензионалне податаке.
    Садржај практичне наставеИзрада семестралног рада на задату тему
    Литература
    1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, 4. измењено и допуњено издање, Академска мисао 2016.
    2. Ј. Мichael Steele: Stochastic Calculus and Financial Applications, Springer 2001
    3. Peter Guttorp: Stochastic Modelling of Scientific Data, Chapman&Hall, 1995.
    4. Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman: The elements of statistical learning- Data Mining, Inference and Prediction, Second edition, Springer 2017.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеКласична настава, менторска настава.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит40
    Практична настава30Усмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари30