Навигација

13Д081НА - Нумеричка анализа

Спецификација предмета
НазивНумеричка анализа
Акроним13Д081НА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Примењена математика
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПознавање класичне математичке анализе, као и познавање основних појмова и метода нумеричке анализе.
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са методама апроксимације функције, нумеричким методама за решавање једначина и система једначина, са начинима одабира одговарајуће методе у зависности од природе проблема, оспособљавање студента да самостално истражује и прати савремену проблематику у овој области.
   Исходи учења (стечена знања)Да се студент оспособи за примену метода Нумеричке анализе у Електротехници, као и оспособљавање кандидата да самостално истражује и прати савремену проблематику у овој области.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОртогонални системи функција. Апроксимација функција. Хермитеов интерполациони полином, Сплајн интерполација. Итеративни процеси и конвергенција. Аиткенов делта 2 процес. Нумеричко решавање система нелинеарних једначина, диференцијалних, интегралних и комплексних једначина. Неке методе нумеричке интеграције. Итеративне методе на просторима са недетерминистичким растојањем.
   Садржај практичне наставеПримена математичких софтверских алата за реализацију нумеричких метода при решавању проблема електротехнике и рачунарства
   Литература
   1. Д. Ђ. Тошић, Увод у нумеричку анализу, Академска мисао, Београд 2004.
   2. Д. Радуновић, Нумеричке методе, Академска мисао, Београд 2000.
   3. Д. Херцег, Н. Крејић, Нумеричка анализа, СТИЛОС,1997.
   4. С. Јешић, Теорија функција на фази метричким просторима, скрипта, Београд 2006.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеКласична предавања, уз коришћење рачунара и савремених математичких софтверских пакета. Такође, менторски рад са кандидатима, консултације, комуникација емаил поштом.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит20
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари0